• slider3
  • slider1
  • slider4
  • slider6
  • slider5
  • slider7
  • slider8
  • slider9
  • slide2

Is uw organisatie klaar voor een nieuwe toekomst?

Wij worden met z’n allen gemiddeld ouder, wat fijn! Maar tegelijkertijd nemen de kosten van de gezondheidszorg toe. Ouder worden betekent dus niet dat we ook langer in goede gezondheid leven. Door de ontgroening stromen minder mensen in op de arbeidsmarkt en neemt de druk voor de werkenden toe. Om dit op te kunnen vangen moeten we langer doorwerken en mogen we later met pensioen. Het middel is meer mensen aan het werk te houden en meer uren te werken. Ook slimmer werken en het gebruik maken van nieuwe technologie kan ons hierin ondersteunen.

Het is noodzakelijk het levensloopprofiel van medewerkers te verbeteren. Er is een groeiende aandacht voor het ondersteunen van gezondheid, leefstijl, motivatie en bevlogenheid, etc. De mensen in uw organisatie vormen immers uw kapitaal, zij beschikken over vele talenten. Gezonde, vitale en weerbare medewerkers presteren beter, verzuimen minder en houden het werk langer vol. Maar werknemers die niet meer duurzaam inzetbaar zijn vormen een grote zorg.

Hoe kan je langer doorwerken in goede gezondheid is dus de vraag? Hieronder liggen andere vragen: zijn werknemers in staat, bereid of gedwongen langer door te werken? Hoe zorg je ervoor dat je gemotiveerd blijft? Hoe blijft je het vermogen met veranderingen mee te gaan ontwikkelen?

Wie is verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid?

Alle ontwikkelingen op het vlak de Sociale Zekerheid laten zien dat je als individu verantwoordelijk wordt gehouden voor jouw eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Hier past bij dat je als werkgever een medewerker mag aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Hier moeten we soms nog wel een beetje aan wennen is mijn ervaring… Er zijn werknemers die vinden dat hun werkgever hier niets van te vinden heeft. Ik spreek ook werkgevers die zich afvragen of zij hierover wel het gesprek met de medewerker mogen voeren, en hoe zij dat dan zo goed mogelijk zouden kunnen doen?

Het vergroten van inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gebaseerd op het DIX-model ga ik uit van een werknemersperspectief en een werkgeversperspectief.

Beleid ontwikkelen, implementeren en borgen

Met de DIX krijg je als organisatie een meet- en stuurinstrument in handen om op strategisch niveau de toegevoegde waarde van duurzame inzetbaarheid te realiseren. Deze methodiek brengt de risico’s ten aanzien van het menselijk kapitaal in de organisatie duidelijk in kaart. Op basis hiervan kun je voorspellingen doen over de toekomst en je beleid vormgeven. Naast inzicht in de risico’s geeft het ook inzicht in de kosten en de baten.

model-Nationaal-inzetbaarheidsplan

Meer weten of wat de DIX voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kan betekenen?

Contactformulier

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.