Vanwege Covid-19 vinden alle Arbeidsdeskundig Onderzoeken, Trainingen en andere gesprekken plaats via Video-calling.

 

 

Arbeidsdeskundig Onderzoek

 meer

 

Burn-out Coaching

meer

 

Vitaliteit

 

 

Arbeidsdeskundige, Adviseur Vitaliteit & Burn-out coach

Je bent op zoek naar advies op het vlak van preventie, vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid? Je hebt te maken met complexe of langdurige arbeidsongeschiktheid? Gaat het nog lukken een medewerker te laten terug keren naar zijn eigen werk? En zo nee, wat dan? En hoe zit dat met alle Wet- en Regelgeving? Als Arbeidsdeskundige werk ik onafhankelijk van jouw arbodienst en/of bedrijfsarts. Ik kijk dus door een volledig objectieve bril vanuit diverse invalshoeken naar de situatie en jullie dossier.  Ik help je verzuimproblemen op een deskundige manier op te lossen. Ik beloof stabiele en duurzaam inzetbare medewerkers, een gezond bedrijf en grip op je verzuim. Minder frustratie, minder tijd, minder geld ,  meer resultaat en veelal ook meer tevreden medewerkers!

Duurzame inzetbaarheid, preventie en vitaliteit! Je hoort het vaak tegenwoordig, maar hoe geef je dat als werkgever nu hand en voeten? Hoe zorgt je voor een Vitaliteitsbeleid dat aansluit bij de rest van organisatiebeleid? En hoe zorg je voor implementatie en resultaat? . Ook op projectbasis kun je mijn expertise inzetten om te brainstormen over beleid ten aanzien van vitaliteit & duurzame inzetbaarheid. Te helpen bij het opzetten, implementeren en borgen van dit beleid, voor het geven van trainingen en hele leuke pakkende workshops en voor het meten van de inzetbaarheid binnen de organisatie (kosten- baten analyse). Ook coach en train medewerkers HRM en leidinggevenden in het op professionele-, zakelijke-, én menselijke wijze omgaan met de thema’s preventie, vitaliteit, gezondheid, inzetbaarheid en verzuim.

Verzuim als gevolg van burn-out en/of andere stress gerelateerde klachten? Al van alles geprobeerd maar herstel en re-integratie slagen toch niet? Waarschijnlijk omdat de verkeerde interventie is ingezet op basis van achterhaalde principes dat inzet van een psycholoog nodig is en dat er uren moeten worden opgebouwd in de re-integratie. Werkelijk herstel kan echter pas plaats gaan vinden nadat adequaat aan fysiek herstel is gewerkt. Dat staat vaak haaks op wat psychologen en bedrijfsartsen adviseren en daarom mislukt de re-integratie ook zo vaak. Als Vitaloog, Burn-out coach en Arbeidsdeskundige help ik medewerkers. Eerst in hun herstel en daarna in de re-integratie.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief. Dan houd ik je op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen die je als werkgever moet weten.

Laatste nieuwsbericht

Loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar

De eerste grote stap in aanpassen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is gezet!

In maart 1994 is de Ziektewet geprivatiseerd. Sinds 1996 (WULBZ)  is de werkgever verplicht het loon bij ziekte door te betalen. Toen bedroeg de periode van loondoorbetaling door de werkgever 1 jaar. Lees meer.

Tweets