Arbeidsdeskundige

Als Arbeidsdeskundige werk ik onafhankelijk van enige arbodienst of bedrijfsarts. Daarmee krijgen mijn opdrachtgever en hun medewerker altijd een volledig objectief onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden. Hierbij bekijk en beoordeel ik een situatie altijd vanuit de diverse invalshoeken. Binnen de wettelijke kaders en op basis van de doorslaggevende criteria van het UWV trek ik mijn conclusies en doe ik mijn aanbevelingen. Omdat ik niet belast ben met diverse overheadkosten werk ik veelal voordeliger dan de arbeidsdeskundige van de arbodienst.

Uiteraard sta ik ingeschreven bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en conformeer ik mij aan de bijbehorende Gedragsregels en Tuchtrecht.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Arbeidsdeskundig Onderzoek, binnen de Wet Verbetering Poortwachter, richt zich op de volgende vier vragen:

  1. Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
  2. Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend te maken?
  3. Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
  4. Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?

Je krijgt als werkgever een goed onderbouwd onderzoeksrapport en praktische adviezen richting een oplossing. Hiermee kun je, samen met jouw werknemer en de bedrijfsarts,  verder met jullie Plan van Aanpak WIA en krijg jij grip op het verdere verloop van het re-integratietraject. Wanneer je wilt help ik jullie het Plan van Aanpak WIA bij te stellen door het opstellen van een SMART Actieplan.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een Arbeidsdeskundige onderzoekt de duurzame arbeidsmogelijkheden die iemand heeft. Ik ben specialist in de combinatie mens, werk,  inkomen en een sterke organisatie.

Als werkgever krijg jij specialistisch en deskundig advies op het vlak van specifieke (functie)belasting en de belastbaarheid van jouw medewerker. Rekening houdende met sociale-, maatschappelijke-, juridische- en financiële aspecten adviseer ik werkgever en werknemer over mogelijkheden en consequenties van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Bij de beoordeling betrek ik – naast belasting en belastbaarheid – ook het inkomen, de kosten en actuele Wet- en Regelgeving. Jij hebt een duidelijk beeld van wat er in de praktijk nodig is om een werknemer verder met succes te laten re-integreren.

Door vroegtijdig een Arbeidsdeskundig Onderzoek te laten uitvoeren bespaar je op de verzuimkosten, voorkom je een loonsanctie en ondersteun je de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerker.

Wanneer een arbeidsdeskundige?

Uiterlijk een maand voor de eerstejaarsevaluatie! Of zoveel eerder wanneer de Bedrijfsarts stelt dat succesvol re-integreren in de eigen functie van jouw medewerker onzeker is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek geef jij, samen met jouw medewerker, verdere richting en vorm aan het Plan van Aanpak c.q. de re-integratie. Een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage zorgt ervoor dat jullie de eerstejaarsevaluatie optimaal kunnen benutten.

Wachten tot het eerste jaar voorbij is of wachten totdat uw Bedrijfsarts de richting aangeeft is onverstandig en onnodig duur. Hoe eerder een Arbeidsdeskundig Onderzoek wordt ingezet, hoe eerder jullie duidelijkheid hebben over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot re-integratie. Daarna kan een doelgericht traject worden ingezet waardoor zowel jij als werkgever als jouw werknemer optimaal voordeel behalen. Bij het te laat of niet inzetten van Arbeidsdeskundig Onderzoek mis je re-integratiekansen. Het UWV zal de werkgever hiervoor een loonsanctie van een (bruto) jaar(salaris) opleggen. Zet u dus tijdig de juiste specialist in!

Preventie – voorkomen is beter dan genezen

Het is lonend Arbeidsdeskundig Onderzoek preventief in te zetten. Wanneer een van jouw medewerkers voortdurende klachten ervaart kan een Arbeidsdeskundig Onderzoek dreigend toekomstig verzuim helpen voorkomen.De medewerker blijft daardoor inzetbaar! Ook frequent kortdurend verzuim is aanleiding om Arbeidsdeskundig Onderzoek in te stellen. Frequent kortdurend verzuim duidt op structurele overbelasting van een medewerker. Arbeidsdeskundig Onderzoek verschaft duidelijkheid over of deze overbelasting gerelateerd is aan de functie of dat er andere oorzaken zijn. Jullie krijgen direct adviezen waarmee je de belastbaarheid van  de medewerker kunt vergroten. Toekomstig verzuim ben je daardoor voor.

Contact? info@adarbo.nl  tel: 033-4334399