Arbeidsongeschikt voor je eigen werk en geschikt voor andere taken

Geplaatst op

De keuze tussen tijdelijk ander passend werk of ziek thuis op de bank

Eén van de instrumenten bij re-integratie is de medewerker ander werk te laten doen dan hij deed voordat hij uitviel. Werk dat wel passend is bij de beperkingen die er zijn op dat moment. In principe is dit een goede stap. Hoe langer iemand thuis blijft zitten hoe moeilijker de re-integratie vaak verloopt en hoe hoger de schadelast voor de werkgever. Wanneer iemand dus zijn eigen werk (even) niet meer kan doen en er zijn wel andere mogelijkheden, ben ik er voor deze zo spoedig mogelijk in te zetten.

Altijd direct passend werk inzetten?

Toch is het niet altijd re-integratiebevorderend iemand zo snel mogelijk andere passende werkzaamheden te laten uitvoeren. Wanneer ziekte de énige oorzaak is van het uitvallen van de werknemer bijvoorbeeld. De ziekte, en de beperkingen die daaruit voortvloeien, zullen niet sneller overgaan wanneer een werknemer tijdelijk passend werk doet. Interventies die dan noodzakelijk zijn bestaan eerder uit adequate behandeling, medicatie en in een enkel geval rust. In dit soort situaties is het voor de werkgever van belang dat er een duidelijke monitoring wordt opgezet. De bedrijfsarts zal kunnen beoordelen of een behandeling daadwerkelijk adequaat is. Als werkgever doe je er goed aan het contact met je medewerker structureel en goed te onderhouden. Zorg dat je vinger aan de pols houdt!

Alleen medisch objectiveerbare ziekte

Hoe vaak komt het voor dat ziekte de enige oorzaak van uitval is? Mijn ervaring is dat in veel gevallen er (veel) meer speelt.

Soms heeft de werknemer er een belang bij thuis te zitten. Bijvoorbeeld omdat hij een conflict op zijn werk uit de weg wil gaan, thuis dingen moet regelen, of omdat hij geen zin heeft om te werken. Het is dus van groot belang bij aanvang van de ziekmelding een goede inschatting te maken m.b.t. welke andere zaken (buiten ziekte) mee zouden kunnen spelen. Indien er een vermoeden bestaat op ‘grijs verzuim’ dan is ander passend werk een uitkomst! Hiermee voorkom je dat de werknemer ‘beloond’ wordt met thuis zitten. Het wijst iemand op zijn verantwoordelijkheden die horen bij de arbeidsovereenkomst (jij levert arbeid en daarvoor ontvang je van mij loon). Uit wetenschappelijk onderzoek is bovendien gebleken dat iemand vaak sneller terug in zijn eigen werk keert wanneer hij passende arbeid heeft verricht. Het aanbod van passende arbeid mag een werknemer ook niet zonder meer weigeren.

Kortom: in veel gevallen geeft ander passend werk een snellere re-integratie!