Artikel: Arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding

Geplaatst op

Een arbeidsconflict is op zich geen reden tot ziekmelding. Blijft dit conflict echter voortbestaan, dan kan het wel ziekmakend zijn.

Enkele weken terug belde een teamleider mij op. Eén van haar medewerksters had onlangs een ‘vervelend’ verlopen functioneringsgesprek gehad. Nu, een paar weken later, was er een ziekmelding gekomen en de teamleidster wilde even advies inwinnen.

Ik bood aan – als neutrale persoon – contact met de medewerkster te leggen en haar verhaal aan te horen. Twee dagen later had ik een afspraak met de werkneemster in een spreekkamertje op het hoofdkantoor van de werkgever.

Snelle interventie

Werkneemster deed, na wat aarzelingen en de absolute belofte van mijn kant dat de inhoud van dit gesprek tussen ons zou blijven, uitvoerig haar verhaal. Het ‘vervelende’ functioneringsgesprek van enkele weken terug was inderdaad wel aanleiding geweest voor het besluit deze week ziek te melden… Er bleek echter sprake te zijn van veel meer psychische klachten (uit een verder verleden die niets met de werkgever of het werk van doen hadden). Al met al was het een nogal indrukwekkend verhaal en waren de ervaren belemmeringen wel heel begrijpelijk.

Uiteindelijk vroeg ik de medewerkster hoe zij dit wilde gaan oplossen en wat ik – als casemanager – of haar werkgever zouden kunnen doen om haar daarin te ondersteunen. Ook heb ik toen besproken dat ik een snelle afspraak met de bedrijfsarts wilde maken om hem te laten beoordelen of er medisch gezien sprake was van recht op verzuim met doorbetaling van loon. Daarbij heb ik direct aangegeven dat het heel goed mogelijk zou zijn dat bedrijfsarts zou concluderen dat er geen medische belemmering voor werken zou zijn…

De oplossing

Ook vroeg ik werkneemster wat zij met haar ervaren klachten wilde gaan doen? Zij gaf aan dat ze wel inzag dat ze daar nu hulp bij moest gaan zoeken maar dat het functioneringsgesprek haar zo enorm bezig hield. Ze was sindsdien erg onzeker geworden, vreselijk gespannen en bang om fouten te maken. Het gesprek met de teamleidster wilde zij absoluut niet aan, dat zou ze echt niet kunnen. Ik heb haar voorgesteld een onafhankelijk en zeer ervaren mediator te regelen. Op deze manier kon ik garanderen dat het gesprek voor de medewerkster in alle veiligheid zou verlopen. Tot aan het bezoek aan de bedrijfsarts en wachtende op zijn oordeel over de ziekmelding zou ik haar werkgever adviseren haar ziek te laten staan.

Precies op de laatste dag van 2 weken verzuim kon medewerkster terecht bij de bedrijfsarts. Dat was prettig omdat de STECR rechtlijnen bij een arbeidsconflict een bezinningsperiode van 2 weken aangeven. Aan de bedrijfsarts had ik een duidelijke vraagstelling meegegeven waarop ik een antwoord wilde hebben. Binnen 1 week na de ziekmelding vond een gesprek met teamleidster en medewerkster plaats onder begeleiding van een zeer goede mediator.

Tevreden klant en kostenbesparing

Enkele dagen na het gesprek met de bedrijfsarts is de medewerkster weer gaan werken. Het arbeidsconflict is goed uitgesproken. Verder is medewerkster zelf op zoek gegaan naar specialisten die haar kunnen begeleiden bij de verwerking van gebeurtenissen uit het verleden.

Wat een heerlijk werk heb ik toch! Zowel werkgever als medewerkster waren oprecht blij met de gang van zaken. Daarnaast heeft werkgever zich een heleboel geld kunnen besparen en is medewerkster weer inzetbaar.