Artikel: Hoeveel arbeidsgehandicapten heeft u in dienst?

Geplaatst op

Bedrijven met meer dan 25 mensen in dienst moeten vanaf 2015 voldoen aan de Quotumregeling van de Participatiewet. Dat wil zeggen, wanneer de wet wordt aangenomen. In dat geval is de ingangsdatum van deze wet op 1 januari 2014. Onderdeel is dan de quotumregeling arbeidsgehandicapten. De overheid verplicht elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgt een boete van €5.000,= per niet ingevulde arbeidsplaats.

Moeilijk

Dit betekent dat bedrijven vanaf nu kunnen gaan vast stellen hoeveel arbeidsgehandicapten en mensen met een structureel functionele beperking zij reeds in dienst hebben. Dat klinkt makkelijker dan het is. Veel werkgevers zitten met de handen in het haar en weten niet waar de beginnen.  Aan een werknemer met maar één been of arm kun je dat natuurlijk direct zien denk je dan. Het hangt echter wel af van hun ‘status’ die het UWV ze al dan niet heeft meegegeven. Mensen die ooit een rugtraining hebben gehad (die werd betaald door het UWV), vallen er bijvoorbeeld ook onder. Dat zie je niet en wellicht weet je het als werkgever ook niet. En dan wordt de groep ineens veel groter. Ook wanneer het UWV heeft meebetaald aan een herplaatsing of afstelling van een bureau, mag je iemand meetellen bij het quotum. Overigens vallen deze mensen momenteel binnen de criteria van UWV en Belastingdienst. Het is nog niet zeker of deze criteria straks ook in de Participatiewet worden overgenomen.’

Vraag het je werknemers

Voor zover mensen het weten, kun je het ze natuurlijk vragen. De drempel daartoe is echter best groot. Werknemers zijn bang hun baan te verliezen wanneer ze vertellen dat er iets mis met ze is. Uit UWV-cijfers blijkt dat 5 procent van de mensen iets heeft. Wanneer je het mensen rechtstreeks gaat vragen, geeft slechts de helft dit aan. De andere helft verzwijgt dit vanwege angst om baanverlies. Je zult mensen dus heel duidelijk moeten maken dat het niet nadelig voor ze uit gaat pakken. Sterker nog: het kan positief voor ze zijn wanneer hun werkgever er een belang bij heeft om ze in dienst te houden. Een werknemer hoeft niet, uit zichzelf, te vertellen dat hij de status arbeidsgehandicapte of structureel functioneel beperkt heeft. Na 2 maanden dienstverband (en niet eerder) mag je het als werkgever wel vragen aan je werknemers. In dat geval zijn werknemers verplicht eerlijk aan te geven of ze een status agh of sfb hebben. Ze hoeven niet aangeven om welke beperkingen het gaat!

UWV

Het UWV heeft deze informatie ook beschikbaar en wil deze uit privacy-overwegingen niet delen. Dat is wel een beetje vreemd. Je moet de uitvoerders (werkgevers dus) wel in staat stellen om de regels goed uit te voeren. ’

Inzicht geeft uitzicht

Iets wat werkgevers nú ook al kunnen doen, in aanloop naar 2014 / 2015. Is inzichtelijk maken welk werk door welke arbeidsgehandicapten kan worden gedaan. ‘Mensen die nu in de sociale werkplaats werken, kunnen geen ingewikkelde berekeningen op de boekhoudafdeling maken. Iemand die doof is, zou dat in principe wel kunnen. Ga kijken naar de plekken waar mogelijkheden liggen. Het inhuren van een Arbeidsdeskundige spaart je als werkgever veel tijd en werk. Laat een Arbeidsdeskundige van elke functie in de organisatie een belastbaarheidsprofiel maken. Vraag ook advies aan de Arbeidsdeskundige m.b.t. welk soort arbeidsgehandicapte welke (deel)taken zou kunnen uitvoeren.

Voor een werkgever is het überhaupt goed om van elke functie een belastbaarheidsprofiel te hebben. Ook in het kader van arbeidsverzuim en re-integratie is deze informatie zeer waardevol.