Artikel: Tien vragen die je helpen de juiste arbodienst te kiezen

Geplaatst op

In 2015 een andere arbodienst? Dan proforma opzeggen voor 1 oktober a.s.!

Er zijn veel aanbieders in arbodienstverlening op de markt. Hoe kies je uit al deze prachtige websites, verhalen en aanbiedingen nu de dienstverlener die werkelijk een toegevoegde waarde heeft voor je organisatie? Onderstaande tien vragen helpen je te kiezen:

1.

Is de verzuimbegeleiding vanuit de arbodienst gericht op termijnen en het activeren van de zieke medewerker?

Dit is van belang omdat enkel een pro-actieve en activerende aanpak zorgt dat mensen mee blijven doen. Hoe eerder iemand – in welke vorm dan ook – weer mee doet, hoe groter de kans dat de re-integratie duurzaam en succesvol zal zijn.

2.

Hoeveel tijd heeft de bedrijfsarts daadwerkelijk beschikbaar?

Kan uw werknemer snel terecht of moet u enkele weken wachten? En hoeveel tijd plant de bedrijfsarts in voor een consult? Is al die tijd voor het gesprek met de medewerker of zit hierin ook tijd voor rapportage, het opvragen en beoordelen van medische informatie, etc.?

3.

Heeft de arbodienst proactief en deskundig casemanagement geregeld door een andere deskundige dan de bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is deskundig in het beoordelen van medische informatie en die te vertalen naar beperkingen in de context van werk in zijn algemeenheid. Een (opgeleide) casemanager maakt voor de werkgever de vertaalslag naar de organisatie, de werknemer en de mogelijkheden. De casemanager werkt aanvullend aan de diensten van de bedrijfsarst en coördineert voor de werkgever het verzuimproces richting snelle re-integratie en besparing van kosten.

4.

Hoe waarborgt de arbodienst kwaliteit en privacy?

Het zijn twee verschillende dingen en alle twee heel belangrijk. Kwaliteit heeft te maken met gedegen opleiding en het ontwikkelen, bijhouden en toetsen van vakkennis. Ook vaardigheden spelen een belangrijke rol! Waarborgen van de privacy is belangrijk in het kader van vertrouwen (van u en uw medewerker), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de registratie bij het PCB. Uw arbodienst dient minimaal gecertificeerd te zijn!

5.

Krijgt u informatie over nieuwe wet- en regelgeving en welke consequenties deze voor uw organisatie heeft?

In het land van verzuim, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid is veel aan constante verandering onderhevig. Als werkgever is het ondoendlijk van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Van een arbodienst mag je dat echter wel verwachten, het is immers hun vakgebied en dagelijks werk. Een arbodienst zou u als werkgever proactief moeten informeren over wijzigingen en deze voor u vertalen naar uw organisatie. Dat is dienstverlening anno 2013 en verder!

6.

Hoe gaat de arbodienst te werk wanneer er sprake is van psychische klachten?

Psychische klachten komen vaak voor en zijn voor werkgevers, leidinggevenden, collega’s en werknemers zelf vaak moeilijk te vatten. Een muliti disciplinaire snelle aanpak gericht op inzetbaarheid werpt de meeste vruchten af. Thuis zitten werkt chroniciteit in de hand, dat is wetenschappelijk bewezen.

7.

Worden er voor u verzuimrapportages gemaakt en krijgt u managentinformatie waarmee u kunt verbeteren?

Een verzuim% zegt niets over de kosten, de oorzaken en de mogelijke oplossingen van verzuim. Een goede arbodienst geeft u de informatie die u nodig heeft en denkt mee richting verbetering op organisatieniveau en dossierniveau.

8.

Welke kennis heeft de bedrijfsarts over financiële schadelast beperking inzake verzuim?

Dit maakt geen onderdeel uit van de opleiding van de bedrijfsarts. Veel bedrijfsartsen zijn hier dan ook niet op gericht en ontberen de kennis op dit vlak. Een casemanager of arbeidsdeskundige kan in de samenwerking met de bedrijfsarts hierin ondersteunen en adviseren.

9.

Welke actuele kennis over wet- & regelgeving heeft de casemanager?

Een goede casemanager is ingeschreven in het register voor Case- en Caremanagers. Om in dit register te kunnen blijven is een tweejaarlijkse kennistoets vereist.

10.

Waar betaalt u eigenlijk voor bij de arbodienst?

Sommige arbodiensten bieden een totaalpakket voor een vaste prijs per medewerker. Dat kan aantrekkelijk zijn. Kijkt u echter heel goed naar welke dienstverlening u dan krijgt en hoe de kwaliteit van die dienstverlening is. Een eerste jaar bij een arbodienst kunt u veel beter een contract op basis van verrichtingen afsluiten. Aan het einde van het jaar kunt u dan goed beeordelen welke meerwaarde een totaalpakket mogelijk voor u heeft of juist niet heeft.

En let u er verder op dat de gemiddelde opzegtermijn bij een arbodienst 3 maanden betreft! Tijdig met partijen om de tafel en zaken onderzoeken en afwegen is dus het advies.

Wanneer u hulp nodig heeft bij uw keuze dan sta ik voor u klaar.

Waar bent u ontevreden over én wat zou u graag anders zien? Laat een reactie achter en u ontvangt van mij een checklist waarmee u arbodiensten kunt vergelijken en voor u de beste match kunt maken.