Artikel: Vertrouwen belangrijk voor succesvolle re-integratie

Geplaatst op

Bij re-integratie zijn meerdere partijen betrokken. Met elkaar zijn deze partijen verantwoordelijk voor het eindresultaat. Een (langdurig) zieke medewerker heeft veelal al een vertrouwensrelatie met zijn leidinggevende, maar nog niet met de bedrijfsarts of een re-integratiebureau. Het is dan ook noodzakelijk aandacht en energie te schenken aan het (uit)bouwen van vertrouwen.

Vertrouwen

Vertrouwen is wederkerig. Wanneer ik jou vertrouw, zal ik dat uitstralen en ga jij mij ook vertrouwen. Het begint met het leggen van oprecht contact. Zoek de aansluiting bij elkaar, verdiep je in de problematiek en sta open voor de beleving van de ander. Communiceer met respect voor elkaar, geweldloze communicatie. Gebrek aan vertrouwen ontstaat ook wanneer aan verwachtingen niet wordt voldaan door de ander. Een niet uitgesproken verwachting gaat zeer zeker leiden tot een toekomstig gebrek aan vertrouwen. Wees dus zorgvuldig waar het gaat om verwachtingsmanagement. Geef elkaar aan waar de grenzen en de kaders liggen én welke doelen nagestreefd gaan worden met wélk beoogd resultaat. Een concrete en haalbare doelstelling! Spreek ook duidelijk af wie welke zaken op welke wijze zal gaan oppakken om die doelstelling te bereiken. Dit soort duidelijke afspraken voorkomen teleurstelling (en gebrek aan vertrouwen)later in het traject. Nadat je duidelijke afspraken hebt gemaakt, moet je die natuurlijk wel nakomen. Doe je dat niet, dan breek je het vertrouwen razend snel af. Het is waar:  “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Realiseer je dus  nogmaals dat vertrouwen wederkerig is. Wanneer jij vertrouwen geeft zult je het meestal ook terug ontvangen. Het omgekeerde is ook waar. Wanneer jij begint met wantrouwen zal de ander ook jou gaan wantrouwen.

Wantrouwen

In de praktijk maak ik nogal eens mee dat de verwachtingen van de betrokkenen bij een langdurige verzuimsituatie verschillen. Vaak zonder dat dit voor hen duidelijk en/of uitgesproken is. Een zieke medewerker heeft bijvoorbeeld de verwachting dat hij/zij binnen afzienbare tijd de oorspronkelijke functie binnen de eigen organisatie weer kan gaan uitoefenen. Terwijl in de praktijk blijkt dat de daarvoor noodzakelijke aanpassingen niet haalbaar zijn. Hierdoor ontstaat discussie, onbegrip en dus wantrouwen. Dit soort voorbeelden zijn echter vrij eenvoudig te voorkomen. Wanneer de werkgever, de zieke medewerker en bijvoorbeeld de arbeidsdeskundige en/of het re-integratiebureau vanuit vertrouwen tijdig, duidelijk en in lijn met de geformuleerde doelstelling met elkaar communiceren, worden onduidelijkheden ondervangen. Het vertrouwen groeit dan in plaats van dat het afgebroken wordt.

Het is dus noodzakelijk te zeggen wat je gaat doen – boven verwachting te doen wat je gezegd hebt – en duidelijk te zeggen wat je gedaan hebt.

Dan blijft een succesvol re-integratietraject van vele andere factoren afhankelijk. Vertrouwen blijft echter de basis voor een gezamenlijke inzet richting resultaat en oplossing.