BeZaVa: eén dag gewerkt en 12 jaar betalen!

Geplaatst op

Heb jij het verzuimprotocol van jouw organisatie al aangepast aan de nieuwe wetgeving?

Vorig jaar is immers de Wet BeZaVa van kracht geworden. Feitelijk kan iemand die op de eerste dag van zijn proeftijd een ziekmelding doet, twaalf jaar financiële schade gaan betekenen voor jouw organisatie. Dat betekent dat jij er dus goed aan doet het verzuimprotocol in jouw organisatie aan te passen. Voorafgaand daaraan is het natuurlijk nog veel belangrijker om een plan te hebben over hoe je alle medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan blijft volgen en begeleiden.

En wat ga je doen met medewerkers waarvan het dienstverband is beëindigd en die zich binnen 28 dagen na afloop van hun arbeidsovereenkomst met jou alsnog ziek melden bij het UWV? Jij weet dat wellicht helemaal niet… Dan krijg je over twee jaar een nota van het UWV en kom je hier achter. Véél te laat om überhaupt nog iets te kunnen doen aan schadelastbeheersing!

Nu hoor ik nogal wat mensen zeggen: “dat is niet voor ons, wij zijn geen Eigen Risico Drager”. Maar daar hoor jij natuurlijk niet bij! Deze regel geldt namelijk voor àlle werkgevers.  En het verschil tussen de keuze Eigen Risico Drager te worden of in het Publieke Bestel (UWV) te blijven, zal ik een andere keer nog eens  toelichten.

Hoe dan ook, ook voor jouw organisatie is het belangrijk een plan te hebben voor de werknemers die ziek uit dienst gaan en de werknemers die zich binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek melden bij het UWV.

Hoe hebben jullie dat geregeld in jullie organisatie? Deel je kennis, ideeën en ervaring met anderen door een reactie hieronder achter te laten. Heb je vragen? Laat ze dan ook hieronder achter. In ruil voor je reactie ontvang je van mij een voorbeeld van een up to date verzuimprotocol aangepast aan de Wet BeZaVa.

Tags: , , , ,