De drie V’s van Duurzame Inzetbaarheid

Geplaatst op

Duurzame Inzetbaarheid! De nieuwe hype van HR of pure noodzaak? Ik denk het laatste…

De vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt, die al jaren terug werd aangekondigd, is naar mijn ervaring in volle gang. Bij de organisaties waar ik kom stijgt de gemiddelde leeftijd van de medewerker. Ook de functieverblijfduur stijgt bij veel bedrijven mee, in ieder geval wat betreft de ouder wordende medewerker. Bij veel van mijn opdrachtgevers begint er krapte te ontstaan, zij krijgen vacatures moeilijk ingevuld en vooral het aantrekken van jongere medewerkers vormt een uitdaging.

Omdat onze levensverwachting stijgt, stijgt de datum waarop wij met pensioen mogen mee. Natuurlijk is het mooi dat wij allemaal langer leven. Maar leven wij ook langer in goede gezondheid en zonder beperkingen? Uit onderzoek is gebleken dat dit helaas niet het geval is. Wij krijgen dus, wanneer we niks doen, meer mensen op de arbeidsmarkt die beperkingen ervaren en minder inzetbaar zijn.

Verder spelen digitalisering en robotisering een grote rol. De inhoud van het werk is in sneltreinvaart aan het veranderen en dat ik niet meer te stoppen. Voor sommige beroepen zal dit zelf betekenen dat deze ophouden te bestaan. Neem bijvoorbeeld de caissière in de supermarkt. Door het zelf-scannen is de caissière zoals wij die nu kennen straks overbodig.

En dan nog een trend die van invloed is: de flexibilisering. Op dit moment is nog ca. 60% van de arbeidsovereenkomsten een vast dienstverband, de rest bestaat uit flex en zpp-ers. Enkele jaren terug bestond nog meer dan 80% uit vaste dienstverbanden. De verwachting is dat mensen steeds meer tijdelijk bij een werkgever zullen verblijven. Het is dan dus ook pure noodzaak ik te zorgen dat je in staat bent weer nieuw werk te verkrijgen.

Duurzame Inzetbaarheid omvat ontzettend veel. Veel te veel om in een kort bericht op mijn website uit te leggen. In grote lijnen maak ik onderscheid tussen het werkgeversperspectief en het werknemersperspectief. De drie V’s hebben betrekking op het werknemersperspectief – het individu. Zij vormen de basis voor het kunnen verkrijgen en behouden van werk nu en in de toekomst.

1. Vitaliteit

Dit gaat over gezondheid, het ontbreken van gebreken die je belemmeren in de uitvoering van je werk. Het gaat over de energie die je kunt geven om elke dag weer te werken en te presteren. Het gaat ook over leefstijl.

2. Verandervermogen

Tot in welke mate is iemand in staat mee te gaan in veranderingen, deze op een adequate wijze te hanteren en zich zelf steeds weer aan te passen.

3. Vakmanschap

Blijft iemand zich ontwikkelen, is iemand up to date. Beschikt iemand over de vaardigheden die de huidige en toekomstige arbeidsmarkt van iemand vraagt?

Er zijn verschillende manieren om de 3 V’s bij medewerkers onder de aandacht te brengen en om de stand van zaken ten aanzien van de 3 V’s te meten. Meten is weten. En vanuit dat weten kun je het gesprek pas aan gaan. Uiteindelijk is de medewerker zelf immers verantwoordelijk voor het onderhoud aan de 3 V’s. Als werkgever kun je hierin beïnvloeden en faciliteren.

Meer weten? Een workshop organiseren? Neem contact op!