Eigen Regie Model bij verzuim

Geplaatst op

Arbodienst niet verplicht

Steeds meer organisaties maken de overstap naar het Eigen Regie Model bij het begeleiden van verzuim. Een logische stap gezien het feit dat de wetgever werkgever en werknemer in toenemende mate verantwoordelijk houdt voor het resultaat van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het sinds 1 juli 2005 voor werkgevers niet meer verplicht een arbodienst in te zetten. Met de ‘maatwerkconstructie’ kan de werkgever ook op andere manieren de begeleiding van zijn arbeidsongeschikte werknemers in vullen. Hij is wel verplicht zich daardoor bij te laten staan door professionals (bijvoorbeeld een gecertificeerde bedrijfsarts).

Veranderen van gedrag

Specifiek kenmerk van het Eigen Regie Model is dat werkgever zelf de rol van casemanager en begeleider van de re-integratie op zich neemt. In de meeste gevallen wordt deze rol belegd bij de (direct) leidinggevende. Ik zie in toenemende mate dat er ook een centrale interne adviseur wordt aangetrokken die de casemanagers in hun rol kan ondersteunen. Het Eigen Regie Model heeft als doel verzuim en inzetbaarheid meer bespreekbaar te maken tussen werkgever en werknemer. Het gaat om het veranderen van (verzuim)gedrag en het vergroten van wederzijdse betrokkenheid. Het idee is dat de werkgever zijn werknemer het beste kent en daardoor bij uitstek in staat is om preventief en pro-actief op te treden, de inzetbaarheid en arbeidsparticipatie te vergroten én kosten te reduceren.

Tegenvallende resultaten

Het overstappen op het model van Eigen Regie kan een goede keuze zijn voor een organisatie. Het is echter ook een grote stap waarvan ik toch veel zie dat deze te makkelijk en onvoldoende doordacht en voorbereid wordt genomen. Het effect hiervan is dan een oplopend verzuimcijfer, toename van meldingsfrequentie, toename van de looptijd van verzuimdossiers, loonsancties, arbeidsconflicten, frustratie over de rol van casemanager bij leidinggevenden, onvrede over de bedrijfsarts en een (forse) toename van verzuimkosten.

Zo gaat het wel goed

Dit alles is onnodig wanneer de overstap naar Eigen Regie voldoende doordacht, voorbereid en begeleid wordt. In zo’n traject maken we eerst helder waarom een organisatie wil kiezen voor het model van Eigen Regie. Ook bepalen we het einddoel. Hoe ziet de organisatie de Eigen Regie voert er straks uit? Wie heeft welke rol? Op welke wijze wordt samengewerkt met de bedrijfsarts? Wat is het effect van de Eigen Regie op diverse cijfers? Het vinden van de juiste bedrijfsarts is van groot belang. Ondersteunt de bedrijfsarts die je hebt uitgekozen jullie visie en rolverdeling?

Voordat de daadwerkelijke stap naar Eigen Regie kan worden gemaakt is het belangrijk de toekomstige casemanagers (leidinggevenden) uitvoerig te betrekken in het voortraject.  Hoe denken zij over verzuim, arbeidsongeschiktheid en ziek zijn? Zij worden straks de dragers van het Eigen Regie Model, van een nieuwe cultuur en van een ware organisatie- en gedragsverandering. Hoe zien zij hun rol als casemanager? Hebben zij voldoende tijd, kennis en middelen om hun rol goed neer te gaan zetten?

Tot slot is in het voortraject ook aandacht voor de communicatie met de werknemers van belang. Ook zij zullen moeten worden meegenomen en worden geïnformeerd over wat er gaat veranderen.

Gemiddeld duurt een goed uitgevoerd voortraject om te komen tot aanvangen met het Eigen Regie Model enkele maanden. Vervolgens ontwikkelt de organisatie zich langs een viertal fasen.

Wil je een overzicht van deze fasen ontvangen? Reageer dan via mijn website op dit bericht door te vertellen of jullie wel of geen Eigen Regie voeren en wat je graag zou verbeteren in de wijze waarop jullie verzuim begeleiden richting arbeidsparticipatie.