Kwartjesdiscussie (gepubliceerd in OnderNamen Magazine sept 2013)

Geplaatst op

U heeft toch ook een visie op arbodienstverlening? Of behoort u tot de groep werkgevers die louter uit is op kostenbesparing?

Vlak voor de zomer is, voor de 5e keer, het onderzoek ‘arbodienstverlening in Nederland’ uitgevoerd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de vraag uit de markt steeds meer een maatwerkvraag is. Wanneer je vraagt om maatwerk is het wel van belang dat je weet wat belangrijk is. Een aantal werkgevers is op dit vlak onvoldoende kritisch of ontbeerd de specifieke kennis die nodig is een appel van een peer te kunnen onderscheiden. Dat kost deze organisaties onnodig veel geld en dat is jammer.

Een andere conclusie is dat er veel onvrede heerst over arbodienstverleners. Vooral de grotere aanbieders moeten het hierbij ontberen. De onvrede komt voort uit: nieuwe systemen, gedwongen winkelnering, onbereikbare contactpersonen, slechte adviezen van bedrijfsartsen en hogere kosten dan verwacht.

Gelukkig zijn er ook partijen die het goed doen; de kleinere, regionale spelers. Een vast contactpersoon, goed afgewogen adviezen, proactief handelen, gevraagd en ongevraagd advies, meedenken met de organisatie en denken in mogelijkheden. Als klant wil je belangrijk gevonden worden en je wilt de beste oplossing voor je probleem. Wellicht betaal je een paar euro’s per werknemer meer. De totale schadelast die verzuim je kost zal honderden euro’s per werknemer per jaar afnemen.

Een derde conclusie: er is nog steeds geen standaard is voor de casemanager. Daarmee is de kwaliteit van de casemanager bij de arbodienst onduidelijk en onzeker. Hoeveel werkgevers weten dat er wel degelijk een beroepsvereniging bestaat (RNVC)? Deze stelt strenge opleidingseisen aan de casemanagers die lid willen worden. En wil je lid blijven, dan dien je elke twee jaar met goed resultaat een kennistoets af te leggen.

Tot slot; UWV verlangt dat, uiterlijk na één jaar arbeidsongeschiktheid, de werkgever de arbeidskundige aspecten onderzoekt. Wanneer het UWV een loonsanctie (van een extra jaarsalaris) afgeeft aan de werkgever, is dat in 50% van de gevallen omdat er geen arbeidsdeskundig onderzoek is gedaan of omdat de Arbeidsdeskundige niet onafhankelijk genoeg is geweest. Kostenbesparing of onwetendheid? Zegt u het maar!

De echte maatwerkvraag zou dus niet moeten zijn; hoe u de kosten van de arbodienst kunt drukken? Maar; wat is er bij u nodig om de schadelast te minimaliseren, hoe je als organisatie optimale en duurzame inzetbaarheid creëert en onnodige uitval (en kosten) in de toekomst voorkomt.

En wat kiest u? Een partij die kwaliteit en integrale aanpak voorop stelt, zowel curatief als preventief? Of gaat u toch voor de kwartjesdiscussie?

Ik ontvang graag uw reacties!