Loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar

Geplaatst op

De eerste grote stap in aanpassen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is gezet!

In maart 1994 is de Ziektewet geprivatiseerd. Sinds 1996 (WULBZ)  is de werkgever verplicht het loon bij ziekte door te betalen. Toen bedroeg de periode van loondoorbetaling door de werkgever 1 jaar. In 2004 is deze door de Wet Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (Wvl) uitgebreid naar 2 jaar, oftewel 104 weken. In het volgende week te verwachten regeerakkoord wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven teruggebracht naar 1 jaar.

Al langere tijd werd er gesproken over aanpassen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Vooral voor kleine bedrijven zijn de kosten van twee jaar loondoorbetaling en alle bijkomende kosten een zware dobber. Kleine werkgevers, de grens gaat waarschijnlijk liggen bij 20 werknemers, hoeven straks nog maar 1 jaar het loon door te betalen in geval van ziekte. Het tweede jaar moeten ze dan samen gaan betalen. Alle kleine werkgevers moeten hier aan gaan bijdragen.

Bedrijven met meer werknemers blijven verplicht om het loon twee jaar door te betalen, zoals dat nu ook het geval is.

Wat dit gaat betekenen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, risico op instroom in ZW en WGA en hoe dat geregeld gaat worden met de re-integratieverplichtingen van werkgever? Ook hierin zal de komende periode meer duidelijk worden.