Loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar

Geplaatst op

De eerste grote stap in aanpassen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is gezet! In maart 1994 is de Ziektewet geprivatiseerd. Sinds 1996 (WULBZ)  is de werkgever verplicht het loon bij ziekte door te betalen. Toen bedroeg de periode van loondoorbetaling door de werkgever 1 jaar.


De drie V’s van Duurzame Inzetbaarheid

Geplaatst op

Duurzame Inzetbaarheid! De nieuwe hype van HR of pure noodzaak? Ik denk het laatste… De vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt, die al jaren terug werd aangekondigd, is naar mijn ervaring in volle gang. Bij de organisaties waar ik kom stijgt de gemiddelde leeftijd van de medewerker. Ook de functieverblijfduur stijgt bij veel bedrijven mee, Lees meer.


Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Geplaatst op

ontslag na twee jaar ziekte Nadat je als werkgever 104 weken het loon hebt doorbetaald en aan je inspanningslicht wat betreft het stimuleren van re-integratie hebt voldaan, heb je de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst met je medewerker te beëindigen. Je kunt dit doen door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO) oftewel met wederzijds goedvinden of je kunt Lees meer.


Eigen Regie Model bij verzuim

Geplaatst op

Arbodienst niet verplicht Steeds meer organisaties maken de overstap naar het Eigen Regie Model bij het begeleiden van verzuim. Een logische stap gezien het feit dat de wetgever werkgever en werknemer in toenemende mate verantwoordelijk houdt voor het resultaat van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het sinds 1 juli 2005 voor werkgevers niet meer verplicht Lees meer.


Workshop Hoofdpijndossier & Workshop Verzuim in Zelfsturende Teams

Geplaatst op

Voor de zomer was ik als arbeidsdeskundige én verzuim- en gezondheidsprofessional te gast bij een tweetal inspiratie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door Vernet: specialist in het verzamelen van verzuimcijfers en in het berekenen van directe en indirecte kosten van het verzuim. In navolging op deze inspiratie bijeenkomsten organiseer ik dit najaar samen met Vernet een Lees meer.


Re-integratie en Ramadan

Geplaatst op

Casus uit de praktijk Een huishoudelijk medewerkster in de thuiszorg is (bijna) een jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ten gevolge van zwangerschap en bevalling (de WAZO is dus van toepassing). De bedrijfsarts heeft, al even terug, een specifiek multi diciplinair traject geadviseerd. Medewerkster heeft de afgelopen weken op de wachtlijst gestaan. Omdat het allemaal lang duurde ben Lees meer.


Masterclass Grip op Verzuim

Geplaatst op

DBC Amersfoort verzorgt donderdag 22 mei een Masterclass Grip op Verzuim. Wilt je weten hoe je ervoor kunt zorgen dat zaken goed verlopen bij verzuim en re-integratie, hoe je kosten kunt verminderen en hoe het UWV nu precies de inspanningen beoordeeld? De Masterclass wordt gegeven door; Zo’e Houbolt-Wit (Arbeidsdeskundige & verzuimexpert). Zij


BeZaVa: eén dag gewerkt en 12 jaar betalen!

Geplaatst op

Heb jij het verzuimprotocol van jouw organisatie al aangepast aan de nieuwe wetgeving? Vorig jaar is immers de Wet BeZaVa van kracht geworden. Feitelijk kan iemand die op de eerste dag van zijn proeftijd een ziekmelding doet, twaalf jaar


Stijgende verzuimcijfers! Heb jij oog voor Mantelzorg?

Geplaatst op

Mantelzorgers zorgen voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Het zijn geen professionele zorgverleners, maar mensen die onbetaald zorg verlenen omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. En ze werken


De keuze tussen wel of geen Eigen Risico Drager voor de WGA?

Geplaatst op

De meeste werkgevers hebben de afgelopen maanden informatie gekregen over de Modernisering Zieketwet oftewel de BeZaVA (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Veel bedrijven die nu Eigen Risico Drager (ERD) WGA zijn vragen zich af wat ze nu het beste kunnen doen. ERD voor de WGA blijven of terug naar het UWV? De eerste vraag Lees meer.