Over ADarbo

Wie ik ben

Mijn naam is Zo’e Houbolt-Wit. Zo’e betekent ‘leven’ in het Sanskriet.

Voor ik ADarbo oprichtte heb ik gewerkt in de commerciële arbeidsbemiddeling, als HR Manager en als coach. Als HR manager was ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van verzuimbeleid. Als coach begeleidde ik letselschadeslachtoffers, werknemers met psychosociale klachten en mensen die een traumatische ervaring hadden opgedaan.

Mijn opleiding tot Arbeidsdeskundige heb ik gevolgd bij NIBE-SVV. Na een tijdje mee te hebben gelopen bij Arbeidsdeskundigbureau Radar miste ik de specifieke dynamiek van werkgevers-werknemers relaties. Daarna heb ik de opleiding Regie op Verzuim bij CS-Opleidingen doorlopen.

Binnen ADarbo komt alles samen. ADarbo staat voor verzuimbegeleiding vanuit een Arbeidsdeskundige visie en voor Arbeidsdeskundig Onderzoek, Begeleiding, Advies en Oplossingen voor werkgevers en werknemers.

Wat ik geloof

Ik geloof dat mensen altijd een keuze hebben. Ook geloof ik dat je de verantwoordelijkheid hebt een keuze te maken en de consequenties te dragen die aan jouw keuze vast zitten. Wanneer je niet kiest, kies je toch. Je geeft dan wel de regie uit handen, dat hoort bij de keuze die je hebt gemaakt.

Iedereen is regisseur van zijn eigen leven, zijn eigen ellende en zijn eigen succes. Het leven zit vol vervelende, teleurstellende en moeilijke momenten. In de manier waarop jij met die momenten om gaat zit je keuzevrijheid en leer jij je werkelijke kracht kennen.

Alles heeft, in beginsel, een positieve intentie. En elk mens verdient de kans te vechten, fouten te maken, te leren en te groeien.

Ondernemen is leuk! Personeel is leuk! En het is een risico. Als werkgever draag je steeds meer zelf dat risico. De Wet en Regelgeving op het vlak van verzuim is echter zo complex, en aan constante veranderingen en aanscherpingen onderhevig. Dat kun je als ondernemer en werkgever onmogelijk allemaal bijhouden. Zelfs voor een afdeling P&O of HRM is het ondoenlijk van alle ins- & outs op de hoogte te zijn en blijven. Het is mijn vak, specialisme en hobby om dat wel te zijn. Wanneer wij een partnerschap aangaan heb jij daar profijt van.

Wat ik doe

Ik zet mij in voor werkgevers. Dat doe ik op het vlak van verzuim, belasting en belastbaarheid, duurzame re-integratie en inzetbaarheid. Ik onderzoek, beoordeel, adviseer, los op, begeleid, ondersteun en coach. Mijn uiteindelijke doel is bereikt wanneer alle mensen, op een of andere wijze, mee blijven doen aan het leven. En werk is een belangrijk onderdeel van dat leven. Uiteindelijk blijft de schadelast – op vele vlakken en voor alle partijen – beheersbaar en beperkt.