Re-integratie en Ramadan

Geplaatst op

Casus uit de praktijk

Een huishoudelijk medewerkster in de thuiszorg is (bijna) een jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ten gevolge van zwangerschap en bevalling (de WAZO is dus van toepassing). De bedrijfsarts heeft, al even terug, een specifiek multi diciplinair traject geadviseerd. Medewerkster heeft de afgelopen weken op de wachtlijst gestaan. Omdat het allemaal lang duurde ben ik gaan bellen. Met succes; de intake heeft onlangs plaats gevonden. Medewerkster zal inderdaad baat hebben wij het traject is de conclusie. Alleen, vanwege de Ramadan en haar aansluitende vakantie, kan zij pas eind augustus starten; alsdus de conclusie van de behandelaar die de intake heeft gedaan. Telt uit je winst! Twee maanden vertraging in re-integratie, ruim over het eerste jaar heen, noodzaak 2e spoor op te starten en risico op loonsanctie (vanwege de vertraging!).

Ramadan

Ramadan is de negende maand van het Arabische kalenderjaar. In deze maand vasten Moslims gedurende de dag. Het is een jaarlijks terugkerende daad van aanbidding. Het doel van het vasten is het verkrijgen van TAKWA: zelfbeheersing, waakzaamheid tegenover kwaad, vrees voor God en zorgvuldigheid bij het betrachten van plichten. Het versterkt de gemeeschapsbanden en Moslims staan stil bij diegenen die het minder goed hebben in de wereld (door het ervaren van hongergevoel tussen op- en ondergang van de zon).

Hoe zit dat met werken?

Naast de plicht om voor Allah te bidden is werken ook tijdens de Ramadan een plicht van elke moslim als heilige vorm van aanbidding. Werknemers die dan verzuimen naar hun werk te gaan of minder productief zijn kunnen en mogen hun gedrag niet legitimeren met het feit dat zij aan de Ramadan meedoen. Allah zegt in de koran: “Allah houdt van ieder die een werk verricht en het naar behoren verricht. Als werkgever hoef je geen rekening te houden met het feit dat je werknemers hebben gekozen mee te doen aan de Ramadan.

Dalende arbeidsparticipatie

Sommige bedrijven zien een dalende arbeidsparticipatie tijdens de Ramadan onder hun Islamitische werknemers. Wat kun je daar als werkgever/ leidinggevende aan doen?

  • Wens je Islamitische werknemers een goede Ramadan toe (dat doe je immers ook met andere religieuze feesten waaronder Kerst). Bespreek ook je verwachtingen en grenzen van je tolerantie (kwaliteit van dienstverlening staat voorop).
  • Maak het opnemen van verlofdagen tijdens de Ramadan mogelijk (zolang het verlofsaldo het toelaat uiteraard).
  • Maak het mogelijk dat mensen eerder beginnen en eerder stoppen met werken (mits organisatorisch haalbaar).
  • Indien gewenst en haalbaar gun tijd voor het gebed. (Een Moslim heeft ca. 3 minten nodig voor het gebed).
  • Toon interesse en vooral respect voor de keuze van je werknemers om te vasten. Dit komt ten goede aan de motivatie van je werknemers. Ramadan is de heiligste gebeurtenis bij Moslims.
  • Honoreer zo veel als mogelijk een vrije dag voor je werknemers aan het eind van de Ramandan (id el fitr, oftewel Suikerfeest)

En nu terug naar de casus

De behandelende instelling is van mening dat het onverantwoord is het traject te starten wanneer er niet geregeld gedronken kan worden (vanwege de fysieke inspanning die onderdeel van het traject is). Nu zijn bepaalde groepen vrijgesteld van vasten in de maand Ramadan en/of mogen bepaalde groepen het vasten uitstellen en op een later moment inhalen. Hier als werkgever druk op uitoefenen heeft waarschijnlijk een negatief effect. Werkneemster is al wel bezig met re-integratie, die kan worden voortgezet. Haar belastbaarheid zal echter gedurende de Ramadan dus niet verbeteren wanneer het traject niet wordt gestart. De Ramandan duurt een maand. De voorgenomen en goedgekeurde vakantie zorgt voor extra vertraging van nog een maand. Dit is absoluut onwenselijk voor werkgever. Ook werkneemster verkleint hiermee haar kansen op succesvolle re-integratie aanzienlijk. Mijn advies aan werkgever is dan ook dat werkgever het vakantieverlof van werkneemster intrekt. Tijdens de Ramandan kan met re-integratie in passende taken worden verder gegaan. Direct na de Ramadan kan het multi diciplinair traject starten. Dit traject wordt, zonder onderberkingen, in maximaal 16 weken doorlopen. Tevens is het advies aan werkgever om een intake voor re-integratie in het 2e spoor te laten uitvoeren. Ondanks het feit dat de bedrijfsarts de prognose tot volledig herstel na inzet multi diciplinair traject gunstig inschat, adviseer ik de voortuitgang in belastbaarheid van werkneemster elke 6 weken te blijven monitoren. Indien halverwege het traject niet duidelijk is dat werkneemster binnen enkele weken weer volledig inzetbaar in het eigen werk zal zijn, adviseer ik het 2e spoor parallel aan het 1e spoor op te starten.

En dat is wat wellicht voorkomen had kunnen worden wanneer het traject wel 2 weken geleden direct van start had kunnen gaan….

Ik zou het leuk vinden jou mening te vernemen. Wellicht hebben je een vergelijkbare of andere situatie meegemaakt? Je kunt ook een eigen casus achterlaten. Ik zal je sowieso een reactie met advies terug geven. Anderen hebben wellicht ook nog tips en adviezen waar jij je voordeel mee kunt doen.